19. Zadarska županija

Broj stanovnika: 159.766
BDP po stanovniku: 10.572,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,70%
Prosječna bruto plaća: 1.197,00 EUR
Prosječna neto plaća: 904,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A1, 4 km
Industrijski kolosijek: 23 km
Morska luka: Gaženica , 23 km
Zračna luka: Zračna luka Zadar , 26 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Tvornica mreža d. o. o.
Djelatnost: Zabavne i rekreacijske djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.tvornicamreza.hr/

Jadran Tuna d. o. o.
Djelatnost: Ribolov
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://jadran-tuna.hr/

Karlo Yachting d. o. o.
Djelatnost: Zabavne i rekreacijske djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.karlo-yachting.com/

Mormora d. o. o.
Djelatnost: Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Markvinia d. o. o.
Djelatnost: Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.markvinia.hr/

Čirjak d. o. o.
Djelatnost: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.cirjak.hr/

Kulaš d. o. o.
Djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Nave Marin d. o. o.
Djelatnost: Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://nave.com.hr/

Frey
Djelatnost: Proizvodnja ostalog tekstila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: vl. Vanja Pedisić Švraka
Web stranica poduzetnika: https://frey-yachtstylist.com/hrv

Filip Comes d. o. o.
Djelatnost: Ostala specijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Pelagos net farma d. o. o.
Djelatnost: Akvakultura
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://pelagos-net.hr/

DIDOV ŠKVER d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

NAVITA YACHTS SERVICE d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

PAUMAN INVEST d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Auto servis LABAR
Djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://autoservis-labar.com/

Jedinstvena zona gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Biograd na Moru
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 898.990
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 84.279
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,40 / 0,60 (ovisno o zoni)
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,0 / 1,2 (ovisno o zoni)
Dopuštena visina gradnje (m) 18 / 12 / 10 / 8 (ovisno o zoni)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 18,31
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 18,31
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 18,31
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) https://www.biogradnamoru.hr/images/dokumenti/vazniji.akti.grada/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-9-18.pdf
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Visina obračuna vodnog doprinosa definirana je Uredbom o visini vodnog doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.