14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 139.603
BDP po stanovniku: 8.768,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,70%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 17 km (A3), 16 km (čvor Lekenik A11) km
Industrijski kolosijek: 0,1 km
Morska luka: Luka Rijeka, 250 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb, 51,3 km

Postojeći poduzetnici u zoni

CMC Sisak d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

INA Rafinerija nafte Sisak
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Janaf d.d.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Termoelektrana Sisak (HEP)
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Applied Ceramics d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

CIOS Grupa d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

HEP Toplinarstvo d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Južna industrijska zona Sisak Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Sisak
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 650.614
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 279.133
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
132059 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam Po procjeni vještaka , temeljem upita (okvirno 5,30 €)
24865 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam Po procjeni vještaka , temeljem upita (okvirno 5,30 €)
50095 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam Po procjeni vještaka , temeljem upita (okvirno 5,30 €)
47554 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam Po procjeni vještaka , temeljem upita (okvirno 5,30 €)
24560 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam Po procjeni vještaka , temeljem upita (okvirno 5,30 €)

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 6,64
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 6,64
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 6,64
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Ovisno o djelatnosti, od 0,045 EUR do 0,39 EUR
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Oslobađanje plaćanja komunalne naknade za proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje: u prvoj godini rada za 100%, 75 % u drugoj, u trećoj 50 % i u četvrtoj 25 %.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Naknada za uređenje voda iznosi 0,139359 EUR/m2 mjesečno za poslovne prostorije namijenjene obavljanju gospodarskih djelatnosti, 0,039817 EUR/m2 mjesečno za poslovne prostorije namijenjene proizvodnim i servisnim svrhama i prostorije za istraživanja i ispitivanja, 0,026545 EUR/m2 mjesečno za otvorene poslovne prostori namijenjene obavljanju gospodarskih i drugih djelatnosti, 0,066361 EUR/m2 mjesečno za izgrađeno te 0,0132723 EUR/m2 mjesečno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.