9. Međimurska županija

Broj stanovnika: 105.250
BDP po stanovniku: 11.002,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,50%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 914,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,3 km
Autocesta: A3, 16 km
Industrijski kolosijek: 17 km
Morska luka: Luka Rijeka, 270 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 105 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Telemont d.o.o.
Djelatnost: Djelatnosti žičane telekomunikacije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.telemont.hr

Južna privredna zona Dekanovec Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Dekanovec
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 19.758
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 12.215
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 8,0
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
4706 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 6,65
2617 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 6,65
3917 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 6,65

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,12€ /m3 – za građenje poslovnih građevina investitori se djelomično oslobađaju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za 15% od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,12€ /m3 – za građenje poslovnih građevina investitori se djelomično oslobađaju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za 15% od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, U svrhu poticanja poduzetništva i poticanja zapošljavanja na području Općine Dekanovec, djelomično ili u cijelosti oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa investitori (vlasnici) građevinskog zemljišta u Dekanovcu za gradnju poslovnih objekata. Pravo na djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruju svi investitori (vlasnici) građevinskog zemljišta na području Općine Dekanovec pod uvjetom da nakon kupnje građevinskog zemljišta, odnosno stavljanja u funkciju poslovnih objekata, na neodređeno puno radno vrijeme zaposle određeni broj radnika i to: Redni broj Broj novozaposlenih radnika na neodređeno puno radno vrijeme Postotak oslobođenja od plaćanja u ukupnom razrezu komunalnog doprinosa 1. od 3 do 4 10% 2. od 5 do 6 20% 3. od 7 do 8 30% 4. od 9 do 10 40% 5. od 11 do 12 50% 6. od 13 do 14 60% 7. od 15 do 16 80% 8. od 17 do 19 90% 9. od 20 i više 100% Dokaze za ostvarenje prava iz stavka 3. ovog članka poduzetnik (obrtnik) dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec prije izdavanja rješenją o komunalnom doprinosu, a to su: a. ovjerena izjava investitora o namjeri zapošljavanja b. ovjerena preslika prijave MIO novozaposlenih radnița c. preslika osobnih iskaznica novozaposlenih radnika d. preslika radnog staža koje izdaje MIO
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,04 €/m2/mjesečno
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.