5. Karlovačka županija

Broj stanovnika: 112.195
BDP po stanovniku: 9.307,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,90%
Prosječna bruto plaća: 1.268,00 EUR
Prosječna neto plaća: 957,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: izgrađena km
Autocesta: A1, 5 km
Industrijski kolosijek: 6 km od ind. kolosijeka u Karlovcu km
Morska luka: Luka Rijeka, 120 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 53 km

Postojeći poduzetnici u zoni

GRANIT D.O.O.
Djelatnost: klesarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

MAIKI d.o.o.
Djelatnost: izrada obuće
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

LUGPLAST d.o.o.
Djelatnost: Sakupljanje i prerada plastike
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ŠERIF EXPORT IMPORT d.o.o.
Djelatnost: Prerada drva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

METAL UNION d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

HEP d.o.o.
Djelatnost: Prostor se koristi za skladištenje stupova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetička zona Draganić Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Draganić
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 169.192
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 169.192
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Od najmanje 10% do najviše 40 % građevinske čestice
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) Do 12 m visine krovnog vijenca, do 15 m visine krovnog sljemena
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,99
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, - Utvrđena je mogućnost oslobađanja u skladu sa čl. Od 10. do 15. Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 6/2019)
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) - Ovisno o koeficijentu namjene – čl. 9. Odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 6/2019)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, u skladu sa odredbama čl. 16., 17. i 18. Odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 6/2019)
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Hrvatske vode
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Hrvatske vode

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.