17. Virovitičko-podravska županija

Broj stanovnika: 70.368
BDP po stanovniku: 7.513,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 15,70%
Prosječna bruto plaća: 1.108,00 EUR
Prosječna neto plaća: 848,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,00 km
Autocesta: A3, 80 km
Industrijski kolosijek: 8,00, Suhopolje km
Morska luka: Rijeka , 314 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 111 km

Postojeći poduzetnici u zoni

DEGAL TEHNIKA d.o.o
Djelatnost: specijalni radovi u građevini, ugradnja fotonaponskih sustava
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://degal.com.hr/

Poduzetnička zona Bjeljevina Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Suhopolje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 119.229
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 119.229
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
43457 * Ravno Javno Prodaja -
75772 * Ravno Privatno Prodaja -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,796337
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,796337
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Moguće (potpuno ili djelomično)
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,998606 (proizvodna namjena) 1,497909 (poslovna namjena)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,334461
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,039817
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,065034
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,139359 (poslovne, trgovine i usluge) 0,039817 (poslovni prostor – proizvodna djelatnost) 0,026545 (ostale uslužne djelatnosti)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.