2. Brodsko-posavska županija

Broj stanovnika: 130.267
BDP po stanovniku: 7.828,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,50%
Prosječna bruto plaća: 1.144,00 EUR
Prosječna neto plaća: 872,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Prolazi kroz zonu km
Autocesta: A3, 3 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: , km
Zračna luka: , km

Postojeći poduzetnici u zoni

Uzgoj gljiva Križanić doo
Djelatnost: Uzgoj gljiva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Elba obrt za proizvodnju alu i plastične stolarije
Djelatnost: Proizvodnja alu i pvc stolarije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Metalkov MB doo
Djelatnost: Proizvodnja metalne i inox galanterije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Kco jdoo
Djelatnost: Recikliranje plastike
Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Brezine Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Gornji Bogičevci
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 150.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 91.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 91000
Dopušteni koeficijent iskoristivosti bez ograničenja
Dopuštena visina gradnje (m) bez ograničenja
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,93
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,93
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 100% za izgradnju novog pogona i 50% za svako proširenje (dogradnju, nadogradnju…)
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,215
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, U izvanrednim okolnostima
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) ZONA C - 0,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) ZONA C - 0,04
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) ZONA C - 0,07
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Poslovni prostor: 0,14 EUR , proizvodni prostor: 0,04 EUR (ili ovisno o NKD-u obveznika)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.