2. Brodsko-posavska županija

Broj stanovnika: 130.267
BDP po stanovniku: 7.828,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,50%
Prosječna bruto plaća: 1.144,00 EUR
Prosječna neto plaća: 872,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 12 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: , km
Zračna luka: , km

Postojeći poduzetnici u zoni

Odlagalište d.o.o.
Djelatnost: Reciklažno dvorište
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poljoprivredno poduzetnički inkubator
Djelatnost: Općina Cernik
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Cernik Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Cernik
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 436.300
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 0
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti I1, I2: 1,2 K1, K2, K3: 1,6 Građevine društvenih djelatnosti: 1,4 M1, M2: 1,6
Dopuštena visina gradnje (m) I1, I2: P0(S)+P1+1 (podrum ili suteren, prizemlje i 1 kat) ili 12,0 m (iznimno 25,0 m) K1, K2, K3: P0(S)+P1+2 (podrum ili suteren, prizemlje i 2 kata) ili 14,0 m (iznimno 25,0 m) Građevine društvenih djelatnosti: P0+P+1+Pk ili 10,0 m M1: P0(S)+P+1+Pk ili 9,0 m M2: P0(S)+P+2 ili 10,0 m
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Određeno prema Odluci o visini kom. naknade i Odluci o visini boda
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Prema Pravilniku Hrvatskih voda
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Prema Pravilniku Hrvatskih voda
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Prema Pravilniku Hrvatskih voda
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Prema Pravilniku Hrvatskih voda

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.