1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 50 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: Rijeka, 300 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 125 km

Postojeći poduzetnici u zoni

MULTIMEDIA I d.o.o.
Djelatnost: Fotografske djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.multimedia-i.hr

Zaštita pretorijanska garda, braniteljska zadruga
Djelatnost: Djelatnosti privatne zaštite
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.zaštitapretorijanskagarda.hr

VACOM d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja računala i periferne opreme
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.vacom.hr

KOBID d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d.n.
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.kobid.hr

VESNA TEKSTILNA INDUSTRIJA d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja ostale pletene i kukičane robe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.vesna-tekstilna-industrija.hr

STOLARIJA KEĆ, obrt za usluge
Djelatnost: Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

STILIOS j.d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

UDRUGA ZA PROMICANJE POZITIVNE AFIRMACIJE MLADIH U DRUŠTVU „IMPRESS“ DARUVAR
Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d.n
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.udruga-impress.hr

PRINT STUDIO IVESA j.do.o.
Djelatnost: Ostalo tiskanje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ELEKTRO IGOR j.do.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

NOWA d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja ulja i masti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Obrt za ozvučenje i glazbenu produkciju „LIPOTON“
Djelatnost: Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.lipoton.hr

DESIGN ALL j.do.o.
Djelatnost: Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

JAKOVIĆ PROMET, obrt za trgovinu prijevoz i usluge
Djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

BILI j.d.o.o.
Djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

AGRO FOOD d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja pripremljene stočne hrane
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.agrofood.com

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ
Djelatnost: Sječa drva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

BILAVČIĆ d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Dalit Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Daruvar
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 169.918
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 0
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Dopuštena visina gradnje (m) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,53
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,06 EUR za proizvodne djelatnosti i 0,11 EUR za uslužne djelatnosti
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 100% prvih 5 godina, nakon toga 50%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.