1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 57 km
Industrijski kolosijek: 8 km
Morska luka: Rijeka, 250 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 85 km

Postojeći poduzetnici u zoni

VIDIK D.O.O.
Djelatnost: nespecijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://vidik.hr/

DM KOP D.O.O.
Djelatnost: gradnja ostalih građevina niskogradnje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

NACIONAL D.O.O.
Djelatnost: trgovinana veliko krutim, tekćim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://nacional-bj.com/

Poduzetnička zona dr. Franjo Tuđman Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Kapela
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 15.600
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 12.320
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje minimalno 0,1, maksimalno 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti maksimalno 1,0
Dopuštena visina gradnje (m) poslovne-uslužne 3 nadzemne etaže + suteren ostale 2 nadzemne etaže + suteren
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
10400 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
7700 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
8100 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
7600 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
7000 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
5900 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
5400 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
5300 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
10960 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
5000 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
5000 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
9400 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
9100 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
8400 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13
9100 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 0,13

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,00
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,00
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,00
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, za 10 godina
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) n/p
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) n/p
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) n/p
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.