3. Dubrovačko-neretvanska županija

Broj stanovnika: 115.564
BDP po stanovniku: 10.714,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 12,00%
Prosječna bruto plaća: 1.204,00 EUR
Prosječna neto plaća: 905,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, Neposredan pristup na autocestu km
Industrijski kolosijek: 25 km
Morska luka: Poče, 25 km
Zračna luka: Dubrovnik , 100 km

Poduzetnička zona DUNEA Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Kula Norinska
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 544.479
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 491.401
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,60
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,20
Dopuštena visina gradnje (m) 11,0
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
491401 * Ravno Privatno -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Proizvodnja 0,66 EUR/m3 (NKD-C 19-C 25) 4 EUR/m3
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Općinsko vijeće može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade poslovne objekte s ciljem otvaranja novih radnih mjesta
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Zavisno od vrste djelatnosti koju obavlja od 0,46 do 2 EUR
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Novootvoreni obrti i trgovačka društva za prvu godinu poslovanja
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 4,20
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,75
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Od 0,04 do 0,14 na mjesečnoj razini

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.