15. Splitsko-dalmatinska županija

Broj stanovnika: 423.407
BDP po stanovniku: 9.302,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,80%
Prosječna bruto plaća: 1.249,00 EUR
Prosječna neto plaća: 933,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A1, 22 km
Industrijski kolosijek: 85 km
Morska luka: Ploče, 85 km
Zračna luka: Split, 100 km

Postojeći poduzetnici u zoni

PULVERM d.o.o
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

KALDRMA d.o.o.
Djelatnost: Trgovina motor. goriv. i maziv.
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

DOMAĆA PEKA jdoo
Djelatnost: Pekarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

SERVIS JELIĆ d.o.o.
Djelatnost: Trgov. klimatiz. I bijela tehnika
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

FABER d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

REMANEO d.o.o.
Djelatnost: Proizvod sokova od voća i povrća
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

VOKEL d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

BRINA d.o.o.
Djelatnost: Graditeljstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

RAFO d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja kandit. proizv.
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

TEHNOMETAL d.o.o.
Djelatnost: Obrada metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

MODELIA ART d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

LASIĆ COMPANY doo
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

DUJMEX d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Grada Imotskog Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Imotski
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 168.600
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 168.600
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 13
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,32
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,32
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 90 %
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) PREMA ZAKONU I ODLUCI GRADSKOG VIJEĆA
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Hrvatske vode
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Hrvatske vode

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.