17. Virovitičko-podravska županija

Broj stanovnika: 70.368
BDP po stanovniku: 7.513,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 15,70%
Prosječna bruto plaća: 1.108,00 EUR
Prosječna neto plaća: 848,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: cesta pored zone km
Autocesta: A3, 104 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Rijeka , 342 km
Zračna luka: Osijek , 135 km

Postojeći poduzetnici u zoni

AGRIMEX d.o.o
Djelatnost: Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Gradina Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Gradina
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 535.200
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 535.200
Namjena zemljišta Proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje do 70%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti do 70%
Dopuštena visina gradnje (m) 10
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
535200 * Ravno Javno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,28
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,28
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Postoji mogućnost
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.