6. Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 101.221
BDP po stanovniku: 9.573,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 5,60%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 902,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Poslovna zona smještena je uz Državnu cestu D20, Koprivnica - Čakovec km
Autocesta: A4, 30 km
Industrijski kolosijek: 4 km
Morska luka: Rijeka, 258 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 99 km

Postojeći poduzetnici u zoni

E-two-energy proizvodnja d.o.o.
Djelatnost: Energetika
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.etwoenergy.com/stranice/obnovljiva_energija/sunce

Logistika Šurić, Obrt za prijevoz, trgovinu i usluge
Djelatnost: Prijevoz, trgovina i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://logistika-suric.hr

Unijabeton d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i trgovina betona i betonskih prioizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://unijabeton.hr

Auto-Aktiv d.o.o.
Djelatnost: Prodaja i servis rabljenih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://web.facebook.com/autoaktivdoo

Bihor d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i izvođenje instalacija grijanja, hlađenja, sprinkler sistema i ventilacije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://bihor.hr

OPG Posavec Ivan
Djelatnost: Poljoprivreda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: N/P

Mamodo d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja električne energije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: N/P

Smart Square d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://smartsquare.hr

Poduzetnička zona Koprivnički Ivanec Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Koprivnički Ivanec
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 2.225.874
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 1.920.455
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje - za građevinske čestice površine do 10.000 m² iznosi 0,5 - za građevinske čestice površine veće od 10.000m² do 50.000m² iznosi 0,6 - za građevinske čestice površine 50.000 m² i veće iznosi 0,7 - unutar čestica infrastrukturnih sustava iznosi 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti - za građevinske čestice površine manje od 50.000 m² iznosi 1,0 - za građevinske čestice površine 50.000 m² i veće iznosi 1,2 - unutar čestica infrastrukturnih sustava iznosi 0,4
Dopuštena visina gradnje (m) Načelno najviše 10m, a za gradnju na česticama infrastrukturnih sustava 6m. Iznimno, građevine mogu imati i veću visinu, a to ovisi o tehnologiji i drugim parametrima.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,182 – 0,453
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, za poslovne subjekte sa sjedištem na području Općine Koprivnički Ivanec i to umanjenje: 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,1055
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,3741
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,0568
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,0403 za proizvodne djelatnosti i 0,1402 za poslovne djelatnosti

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.