7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.702
BDP po stanovniku: 8.184,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. Potrebno izgraditi pristupnu cestu
Autocesta: A2, 2 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Rijeka, 203 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 68 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Smrekar d.o.o.
Djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.smrekar.hr

Cipro d.o.o.
Djelatnost: Ostala trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.cipro.hr

A.C.Redan d.o.o.
Djelatnost: Prodaja i servis novih i rabljenih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.ac-redaan.hr

Alu-forma d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija (aluminijske i PVC stolarije)
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.aluforma.hr

Autotransporti, vl. Branko Kunštek
Djelatnost: Prateće djelatnosti u prijevozu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.autotransporti.com

Poduzetnička zona Krapina Nova -jug Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Krapina
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 433.878
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 322.076
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,5
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,99
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,99
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,99
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Oslobođenje u iznosu od 30 % utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za gradnju građevine na području zone te mogućnost drugih oslobođenja prema utvrđenim kriterijima iz članka 13. Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Krapine – uz uvjet da se primjenom navedenih kriterija može odobriti maksimalno oslobođenje 50 % utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa. Dodatne olakšice: 30 % popusta na jednokratno plaćanje i u cijelosti iznos maksimalnog oslobođenja od 50 % te mogućnost odobravanja 30 % popusta na utvrđeni iznos komunalnog doprinosa za jednokratno plaćanje, predstavlja ukupno maksimalno 80 % manju obvezu plaćanja komunalnog doprinosa.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,08-0,17
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Oslobođenje plaćanja u prve dvije godine poslovanja u iznosu od 100 %
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.