20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 301.206
BDP po stanovniku: 10.769,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,00%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Uz prometnicu se nalaze sve parcele u Zoni km
Autocesta: A3, Zona je uz sami izlaz na autocestu A3 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: Luka Rijeka, 200 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 45 km

Postojeći poduzetnici u zoni

MG DIZAJN
Djelatnost: Proizvodnja i obrada kamena
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

AGROMAIS
Djelatnost: Poljoprivredna oprema
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

PLETER VATROMETI
Djelatnost: Vatrometi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

MIAGRA
Djelatnost: Poljoprivredni proizvodi i oprema
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Križ I Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) OPĆINA KRIŽ
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 1.260.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 587.750
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 25
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,98
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 7,96
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Odlukom općinskog vijeća
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,4
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Prva godina poslovanja u potpunosti, druga godina poslovanja oslobađanje 50%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,73
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,31
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,2

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.