20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 299.985
BDP po stanovniku: 10.317,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, Zona je uz sami izlaz na autocestu A3 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: Luka Rijeka, 180 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 40 km

Postojeći poduzetnici u zoni

MG DIZAJN
Djelatnost: Proizvodnja i obrada kamena
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: LINEA MARMO SpA, Italija, jedini član d.o.o.
Web stranica poduzetnika:

AGROMAIS
Djelatnost: Poljoprivredna oprema
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://agromais.hr/

PLETER VATROMETI
Djelatnost: Vatrometi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.pletervatrometi.hr/

MIAGRA
Djelatnost: Poljoprivredni proizvodi i oprema
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://miagra.hr/

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.
Djelatnost: Logističko-distributivni centar
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.lidl.hr/

JABUKA LDC d.o.o.
Djelatnost: Logističko-distributivni centar
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: JABUKA PRO d.o.o. PZ JabukaHR
Web stranica poduzetnika: https://www.jabuka.hr/

Poduzetnička zona Križ I Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) OPĆINA KRIŽ
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 1.260.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 4.866.763
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 25
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,98
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 7,96
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 7,96
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Odlukom općinskog vijeća
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,40
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Prva godina poslovanja u potpunosti, druga godina poslovanja oslobađanje 50%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14 za trgovinu i usluge 0,04 za proizvodne djelatnosti

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.