5. Karlovačka županija

Broj stanovnika: 112.195
BDP po stanovniku: 9.307,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,90%
Prosječna bruto plaća: 1.268,00 EUR
Prosječna neto plaća: 957,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 17 km
Industrijski kolosijek: 17 km
Morska luka: Luka Rijeka, 130 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 70 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Aquaestil Plus d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.aquaestil.hr/hr/

Ilsad d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://ilsad.hr/

Flammifer d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://flammifer.hr/

Detono d.o.o.
Djelatnost: Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Metaplast d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

GRGIĆ obrt za autolimariju i servis vatrogasnih aparata, Zdravko Grgić
Djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://obrt-grgic.hr/

STOLARIJA FERENAC, stolarski obrt, vl. Denis Ferenac
Djelatnost: Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://stolarijaferenac.com/

Limont obrt
Djelatnost: Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Petica d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Delta design d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

HEP d.d.
Djelatnost: Distribucija električne energije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Fest d.o.o.
Djelatnost: Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://fest.hr/

Grasa d.o.o.
Djelatnost: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.grasa.hr/

Ceste Karlovac d.d.
Djelatnost: Gradnja cesta i autocesta
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

AB Gradnja d.o.o.
Djelatnost: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.ab-gradnja.hr/

Komunalno Ozalj d.o.o.
Djelatnost: Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://komunalno-ozalj.com/

Azelija Eko d.o.o.
Djelatnost: Skupljanje neopasnog otpada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.azelija-eko.hr/

B.B.T.-održavanje objekata d.o.o.
Djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://bbt.hr/

Obrt za bruniranje metala, vl. Ivan Podvorac
Djelatnost: Obrada i prevlačenje metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://bruniranje-podvorac.hr/

Aquaestil PPN d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Bagrem d.o.o.
Djelatnost: Piljenje i blanjanje drva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

HAUŠIĆ obrt za građevinsko zanatstvo
Djelatnost: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Lug Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Ozalj
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 481.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 190.800
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje najviše 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti najviše 1,0
Dopuštena visina gradnje (m) Najveća visina građevine od kote uređenog terena do vijenca građevine može biti 12,0 m. Iznimno, kada je to nužno zbog obavljanja djelatnosti ili ako to zahtijeva tehnološki proces, dio gospodarske građevine može po potrebi biti i viši.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,92
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 2,92
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,92
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, U visini od 50% osloboditi će se plaćanja komunalnog doprinosa pravna odnosno fizička osoba za novoizgrađeni pogon u zonama proizvodne I poslovne namjene, koje su određene Prostornim planom uređenja Grada Ozlja.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,10
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalno naknade imaju: Pravne i fizičke osobe koje počinju obavljati djelatnost oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade I to: 1 . u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade 2. u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade 3. u trećoj godini rada 25% iznosa komunalne naknade Pod pravnim I fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se pravne i fizičke osobe koje u posljednjih 5 godina nisu obavljale istu ili sličnu djelatnost na području Grada Ozlja i koje djelatnost obavljaju na području Poduzetničke zone Lug u poslovnim prostorijama odnosno na lokacijama na kojima se u posljednjih 5 godina nije obavljala ista ili slična djelatnost, te pravne ili fizičke osobe koje vec posluju na području Grada Ozlja, ako otvaraju nove poslovne prostore (u kojima još nije obavljana djelatnost) na novoj lokaciji te povećavaju ukupan broj zaposlenih uz uvjet da I dalje posluju na postojecoj i novoj lokaciji.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Definiran je Pravilnikom o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) i Uredbom o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Definiran je Pravilnikom o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) i Uredbom o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Definiran je Pravilnikom o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) i Uredbom o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,48/m2-godišnje Ovisno o vrsti djelatnosti sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07, 72/07) i Uredbi o visini naknade za uređenje voda (NN br. 82/10, 108/13) – tarifni razredi

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.