3. Dubrovačko-neretvanska županija

Broj stanovnika: 115.564
BDP po stanovniku: 10.714,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 12,00%
Prosječna bruto plaća: 1.204,00 EUR
Prosječna neto plaća: 905,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu.
Autocesta: A1, km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Ploče, 25,7 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Dubrovnik , 114 km

Postojeći poduzetnici u zoni

RESPEKT d.o.o METKOVIĆ
Djelatnost: Proizvodno-uslužna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

AL Global d.o.o. Metković
Djelatnost: Proizvodno-uslužna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Master,obrt Metković
Djelatnost: Proizvodno-uslužna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Metković Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Metković
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 86.793
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 40.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,2 do 0,40
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,2 do 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 5-12m
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
40000 * Brdovito Javno Nema tereta Prodaja 5,54

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,33
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 6,67
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 6,67
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,133-0,239
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Uredba o visini vodnog doprinosa (NN, 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83715,42719 I 73/20)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Uredba o visini vodnog doprinosa (NN, 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83715,42719 I 73/20)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Uredba o visini vodnog doprinosa (NN, 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83715,42719 I 73/20)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10 i 108/13)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.