1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: U ZONI km
Autocesta: A3, 19 km Ivanić Grad A 3 (Zagreb-Lipovac) km
Industrijski kolosijek: 19 km Ivanić Grad (Zagreb -Beograd) km
Morska luka: Rijeka , 249 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 76 km

Postojeći poduzetnici u zoni

CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.
Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Croatia Osiguranje d.d.
Web stranica poduzetnika: https://www.tehnicki-pregledi.hr/

Lovski d.o.o
Djelatnost: Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Invictus d.o.o.
Djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.invictus-cazma.hr/

KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.
Djelatnost: Veterinarske djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

KI SA CAR d.o.o
Djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Ninkovica Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Čazma
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 116.200
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 2.444
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti -
Dopuštena visina gradnje (m) 16,00 (Po+Pr+1 kat,+2 kat+ptkv)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,2-0,4
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04(proizvodne), 0,14 ostale

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.