14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 139.603
BDP po stanovniku: 8.768,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,70%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A3, 0,3 km
Industrijski kolosijek: 3,2 km
Morska luka: Luka Rijeka, 263 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 95 km

Postojeći poduzetnici u zoni

PHYOX d.d.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

VENKA GRADNJA d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

CVH d.d.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Vodoprivreda Novska d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Vodovod Novska d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Palir d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

EWF transporte d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Žuti Grejp d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Thesa, vl. Sablić Helena
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Novska Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Novska
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 850.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 356.577
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Min 0,1 – max 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 15m (iznimno silosi, dimnjaci i sl. do 25m)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5027 * Ravno Nema tereta Prodaja 4,50
181570 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 4,50
123795 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 4,50
26846 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 4,50
19339 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 4,50

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 4
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 4
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, prve 2 godine poslovanja
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,03-4,1
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, prve dvije godine
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,08
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,13
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,01-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.