17. Virovitičko-podravska županija

Broj stanovnika: 70.368
BDP po stanovniku: 7.513,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 15,70%
Prosječna bruto plaća: 1.108,00 EUR
Prosječna neto plaća: 848,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 55 km
Industrijski kolosijek: 10 km
Morska luka: Luka Rijeka, 376 km
Zračna luka: Osijek, 89 km

Postojeći poduzetnici u zoni

PHOENIX d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja metalne galanterije (opruge)
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://phoenix-opruge.com/

MIGRIT SOLARNA ENERGIJA d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja el. energije iz OIE (solarna elektrana)
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Orahovica Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Orahovica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 253.522
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 162.956
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,7 (proizvodna namjena), 0,6 (poslovna namjena)
Dopušteni koeficijent iskoristivosti n.p. (nije određen prostorno-planskom dokumentacijom)
Dopuštena visina gradnje (m) 10, iznimno viša ako to zahtjeva tehnološki proces
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
87408 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam -
101021 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,06
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.