18. Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 144.438
BDP po stanovniku: 8.606,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,00%
Prosječna bruto plaća: 1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća: 866,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 15 km
Industrijski kolosijek: 10 km
Morska luka: Luka Vukovar, 25 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Osijek , 50 km

Postojeći poduzetnici u zoni

BJELIN OTOK
Djelatnost: Drvna industrija
Zemlja porijekla: Kraljevina Švedska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.bjelin.com

SALA ELEGANT
Djelatnost: Uslužna djelatnost -svečana dvorana
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

VRANJEVO
Djelatnost: Komunalna djelatnost
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.vranjevo.hr

VARZIĆ GRADNJA
Djelatnost: Građevinska i prodajna djelatnost
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Djelatnost: komunalna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www,otok.hr

PMT
Djelatnost: Prodaja poljoprivredne mehanizacije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.pmt.hr

PODUZETNIČKI INKUBATOR
Djelatnost: (razne uslužne i proizvođačke djelatnosti)
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Grad Otok vlasnik objekta u kojem posluje 14 privatnih društava)
Web stranica poduzetnika: www.otok.hr

CEZAREJA
Djelatnost: Poljoprivredna djelatnost
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.cezareja.hr

Poduzetnička zona Otok Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Otok
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 630.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 630.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Najmanje 20% parcele treba biti zelena površina
Dopuštena visina gradnje (m) 11
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,12
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Ovisno o broju novozaposlenih djelatnika
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,45
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade prvih 5 godina u iznosu 100%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,52
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,30
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,49
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Otvoreni poslovni prostor 0,026545 E/m2 godišnje Zatvoreni poslovni prostor 0,139359 mjesečno

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.