17. Virovitičko-podravska županija

Broj stanovnika: 70.368
BDP po stanovniku: 7.513,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 15,70%
Prosječna bruto plaća: 1.108,00 EUR
Prosječna neto plaća: 848,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A4, 74 km
Industrijski kolosijek: 4,5 km
Morska luka: Rijeka , 284 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 121 km

Postojeći poduzetnici u zoni

„KLESAR“
Djelatnost: Izrada nadgrobnih spomenika
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o. za proizvodnju i usluge
Djelatnost: Proizvodnja vrata i prozora od metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.alumontaza-pitomaca.hr/

HERBARIUM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
Djelatnost: Prerada čaja i kave
Zemlja porijekla: Talijanska Republika
Poduzetnik vlasnik: SPIDER GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, EVERTON S.P.A., Italija
Web stranica poduzetnika:

KOGRAD građevinarstvo i usluge d.o.o.
Djelatnost: Gradnja ostalih građevina niskogradnje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://kograd.hr/

KOGRAD, obrt za graditeljstvo, transport i usluge
Djelatnost: Graditeljstvo, usluge i transport
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

BOSS METAL, j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Djelatnost: Skupljanje neopasnog otpada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ALU VITRUM d.o.o. za trgovinu i usluge
Djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://aluvitrum.hr/

KOMUNALNO PITOMAČA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu vodom, plinom te održavanje tržnica, groblja i javnih površina, trgovina na veliko i malo i niskogradnja
Djelatnost: Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Općina Pitomača
Web stranica poduzetnika: https://komunalno-pitomaca.hr/

PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Virovitičko-podravska županija
Web stranica poduzetnika: https://inkubatorivpz.hr/

Poduzetnička zona Rakitka 1 Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Pitomača
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 128.554
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 52.209
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,7
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,75
Dopuštena visina gradnje (m) 12,00 * za pojedine dijelove građevina ili građevine moguća je veća visina (npr. silosi, vodotornjevi ili slično), kada je to nužno zbog djelatnosti koja se u njima obavlja
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
3835 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
2353 * Ravno Privatno Nema tereta -
1986 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
1855 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
3873 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
3877 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
3478 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
3987 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
4000 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
5083 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,07 - 1,33
17882 * Ravno Privatno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,42
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,78
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,11 - 0,17
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, pod određenim uvjetima
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,2
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.