20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 299.985
BDP po stanovniku: 10.317,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 1 km
Industrijski kolosijek: 3,5 km
Morska luka: Rijeka, 185 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb , 17 km

Postojeći poduzetnici u zoni

SANAC d.o.o.
Djelatnost: Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.sanac.hr

FED d.o.o.
Djelatnost: Ostalo tiskanje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.fed.hr

DODIR PRIRODE d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na veliko voćem i povrćem
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.dodir-prirode.hr

PEĆO INTERIJER d.o.o.
Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

STJE-MA PROMET d.o.o.
Djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.stjema-promet.hr

Poduzetnička zona Rugvica – sjever Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Rugvica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 996.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 182.671
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 25
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 8
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 8
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,085 €/m² (zatvoreni pr.), 0,008 €/m² (otvoreni pr.)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,68
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04 €/m² (zatvoreni pr.), 0,013 €/m² (otvoreni pr.)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.