10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A5, 15 km
Industrijski kolosijek: 15 km
Morska luka: Luka Rijeka, 398 km
Zračna luka: Osijek, 50 km

Postojeći poduzetnici u zoni

GRABOVINA d.o.o. trgovina i proizvodnja
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od drva pluta i slame
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

DEPROMO d.o.o. za ugostiteljstvo i graditeljstvo
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Široko Polje Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Đakovo
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 195.122
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 154.659
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,7
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3,5
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Komunalni doprinos se obračunava po zonama (pet zona), neovisno o namjeni
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) Komunalni doprinos se obračunava po zonama (pet zona), neovisno o namjeni
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Komunalni doprinos se obračunava po zonama (pet zona), neovisno o namjeni
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Djelomično
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Komunalna naknada se obračunava ovisno o namjeni prostora
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,23
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.