18. Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 143.113
BDP po stanovniku: 8.467,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,00%
Prosječna bruto plaća: 1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća: 866,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 2 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: , km
Zračna luka: Osijek - Klisa, 60 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Šišarka d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od drveta (pelet)
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.sisarka.com

Eko-term d.o.o.
Djelatnost: Za trgovinu i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.eko-term.hr

Komunalije Hrgovčić d.o.o.
Djelatnost: Prijevoz, skladištenje i prerada otpada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.komunalije.org

Poduzetnička zona Sječine Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Županja
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 444.401
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 160.050
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) P+3 upravna zgrada, 18,5m proizvodna građevina
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,24
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 5,11
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 5,11
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 50 %
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 2,53
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 100 % za prve dvije godine rada
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Prema tarifama Hrvatskih voda
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Prema tarifama Hrvatskih voda
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Prema tarifama Hrvatskih voda
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Obračun prema djelatnosti poslovnog subjekta i namjeni poslovnog prostora

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.