11. Požeško-slavonska županija

Broj stanovnika: 64.084
BDP po stanovniku: 7.714,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 11,90%
Prosječna bruto plaća: 1.155,00 EUR
Prosječna neto plaća: 877,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 35 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: , km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 183 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Spin Vallis
Djelatnost: Drvna industrija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.spinvalis.hr/

Magma
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://magma-pz.hr/

Poduzetnička zona Sjever Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Požega
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 441.900
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 278.534
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,8
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Do 1000 m³ - 2,65 EUR; 1001 – 5000 m³ - 3,32 EUR; 5001 – 10 000 m³ - 0,93 EUR; Preko 10 000 m³ - 0,53 EUR
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Do 1000 m³ - 4,65 EUR; 1001 – 5000 m³ -1,33 EUR; 5001 – 10 000 m³ - 1,99 EUR; Preko 10 000 m³ - 1,59 EUR
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Korisnici se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa 100%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Korisnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u 1. godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 100%, u 2. godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 80%, u 3. godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 40%, u 5. godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 20%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Oslobođeni plaćanja priključka na vodu

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.