20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 299.985
BDP po stanovniku: 10.317,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu.
Autocesta: A3, 2,5 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: , km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb , 30 km

Poduzetnička Zona Stupnik Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Stupnik
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 140.704
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 140.704
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 60%
Dopuštena visina gradnje (m) 28 m do 30 m do krovnog vijenca
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
140704 * Ravno Javno Nema tereta Najam -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3.73
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0.45 EUR po m²
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1.78 EUR po m²
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0.14 EUR po m²

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.