17. Virovitičko-podravska županija

Broj stanovnika: 70.368
BDP po stanovniku: 7.513,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 15,70%
Prosječna bruto plaća: 1.108,00 EUR
Prosječna neto plaća: 848,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: U izgradnji km
Autocesta: A1, 100 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: , km
Zračna luka: Osijek, 95 km

Postojeći poduzetnici u zoni

KOPPOM MASKIN
Djelatnost: trgovina
Zemlja porijekla: Kraljevina Švedska
Poduzetnik vlasnik: KMTAB HOLDING AB, Švedska
Web stranica poduzetnika: https://koppommaskin.com/en/hrvatska/

Poduzetnička zona Turbina III Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Slatina
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 237.584
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 143.622
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,8
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 22,5 m (podrum,prizemlje+4kata) za poslovnu namjenu 13,4 m (podrum,prizemlje +1 kat) proizvodna djelatnost, sukladno tehnološkom projektu može se povećati
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66361
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,66361
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66361
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Sukladno članku 11 i 12 Odluke o komunalnom doprinosu
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,18256
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Sukladno čl. 6 Odluke o komunalnoj naknadi
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,667596
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,119451
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,19643
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,03982

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.