19. Zadarska županija

Broj stanovnika: 159.766
BDP po stanovniku: 10.572,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,70%
Prosječna bruto plaća: 1.197,00 EUR
Prosječna neto plaća: 904,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu.
Autocesta: A1, 8 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Gaženica , 12 km
Zračna luka: Zadar, 8 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Rudarski obrt i pripremni radovi na gradilištu "Kamen"
Djelatnost: obrada kamena
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

CESTOGRADNJA d.o.o.
Djelatnost: gradnja, održavanje i uređenje prometnica i javnih površina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Obrt "Bartulin"
Djelatnost: prijevoz robe i izvođenje radova u niskogradnji
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Ceste Zadarske županije d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja asfaltne mase za izgradnju kolničkog zastora
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.czz.hr

Poduzetnička zona Veljani Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Benkovac
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 357.100
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 176.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1
Dopuštena visina gradnje (m) P + 1
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
16346 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -
44845 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 10,50
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 10,50
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 10,50
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, U skladu s člankom 10, stavak 2 . Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Benkovca br. 12/19, 2/23)
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Cijena se obračunava pomoću umnoška neto korisne površine, vrijednosti boda komunalne naknade, koeficijenta zone i koeficijenta namjene (npr. za djelatnost proizvodnje energije cijena komunalne naknade za poslovni prostor iznosi 4 eura godišnje po m², a za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti 0,40 eura godišnje po m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Mogućnost oslobađanja od plaćanja: Olakšice koje investitori ostvaruju ulaganjem su mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i to za nekretnine u poslovnim zonama gdje zapošljavaju minimalno 10 djelatnika, te za svakih sljedećih 10 djelatnika po 1 godinu, sveukupno najduže na 5 godina, koje ne moraju biti uzastopne. Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 6/2018, 1/2020)
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Prihod Hrvatskih voda koje i obračunavaju iznos naknade (stoga nemamo podatke o visini naknade)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Prihod Hrvatskih voda koje i obračunavaju iznos naknade (stoga nemamo podatke o visini naknade)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Prihod Hrvatskih voda koje i obračunavaju iznos naknade (stoga nemamo podatke o visini naknade)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Cijena se obračunava na temelju Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine, broj 82/2010, 108/2013)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.