5. Karlovačka županija

Broj stanovnika: 112.195
BDP po stanovniku: 9.307,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,90%
Prosječna bruto plaća: 1.268,00 EUR
Prosječna neto plaća: 957,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A1, 4 km
Industrijski kolosijek: 300 metara km
Morska luka: , km
Zračna luka: , km

Poduzetnička zona Vojarna II Oštarije Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Josipdol
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 27.418
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 27.418
Namjena zemljišta Proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,99
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0.12-0.15
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) ODREĐUJU HRVATSKE VODE
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) ODREĐUJU HRVATSKE VODE
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) ODREĐUJU HRVATSKE VODE
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) NE OBRAČUNAVA SE

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.