18. Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 143.113
BDP po stanovniku: 8.467,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,00%
Prosječna bruto plaća: 1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća: 866,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 15 km
Industrijski kolosijek: 13 km
Morska luka: , km
Zračna luka: Osijek - Klisa, 48 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Prometall d.o.o.
Djelatnost: Proizvodna -strojna obrada metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Elektro Čop d.o.o.
Djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Energana d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja električne energije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Općina Cerna, MWM 1, Herman Seidl
Web stranica poduzetnika:

Agrotehnološki centar d.o.o.
Djelatnost: Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Vukovarsko-srijemska županija, Općina Cerna
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Zagrađe Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Cerna
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 617.560
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 510.290
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 20-60 %
Dopušteni koeficijent iskoristivosti -
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,96
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,96
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,42
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,667596
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,119451
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,196430
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,039817

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.