5. Karlovačka županija

Broj stanovnika: 112.195
BDP po stanovniku: 9.307,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,90%
Prosječna bruto plaća: 1.268,00 EUR
Prosječna neto plaća: 957,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. djelomično
Autocesta: A1, 19 km
Industrijski kolosijek: 30 km
Morska luka: Luka Rijeka, 120 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 90 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Bio peleti energija d.o.o.
Djelatnost: kogeneracija
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Maksim trade energija d.o.o.
Djelatnost: kogeneracija
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Sanbox d.o.o.
Djelatnost: Za trgovinu i usluge
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Dobro distribucija d.o.o.
Djelatnost: Poljoprivredna apoteka
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Duo step obrt
Djelatnost: Prerada Coriana i kerroka
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

D2 motors obrt
Djelatnost: Automehanička radiona
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Žakanje Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Žakanje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 121.930
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 46.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 40 %
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 9
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,93
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,93
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,93
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,03EUR/M2
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, U PRVOJ GODINI POSLOVANJA
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Hrvatske Vode
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Hrvatske Vode
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Hrvatske Vode
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Hrvatske Vode

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.