14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 139.603
BDP po stanovniku: 8.768,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,70%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 500 m do D37 km
Autocesta: A3, km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: , km
Zračna luka: , km

Postojeći poduzetnici u zoni

Hipp Croatia
Djelatnost: Proizvodnja dječje hrane
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Poduzetnik vlasnik: Hipp Group
Web stranica poduzetnika: https://www.hipp.hr/

Poduzetnička zona “Zvonimirova” Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Glina
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 57.559
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 9.988
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,42
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,80
Dopuštena visina gradnje (m) 15,00
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
9988 * Ravno Javno Nema tereta Najam Utvrđuje se neposredno prije pripreme javnog natječaja za zakup

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,32
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,32
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Sukladno odluci o komunalnoj zoni
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Vlasniku odnosno korisniku poslovnog prostora koji služi za proizvodne djelatnosti, obrtništvo proizvodnog karaktera i poljoprivredu koji započinju s obavljanjem djelatnosti u tim prostorima i upošljavaju 3 ili više djelatnika, na vlastiti zahtjev odobriti će se smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade i to: -u 100% iznosa u prvoj godini poslovanja od početka rada -u 50% iznosa u drugoj godini poslovanja -u 25% iznosa u trećoj godini poslovanja
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) /
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) /
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) /
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,026- 0,199

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.