6. Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 101.221
BDP po stanovniku: 9.573,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 5,60%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 902,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 83 km
Industrijski kolosijek: 25 km
Morska luka: Rijeka, 281 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb, 113 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Beton design d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od betona
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.betondesign.hr/

Poslovna zona A-SJEVER, Đurđevac Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Đurđevac
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 219.022
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 160.935
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3,0
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
61132 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8,90 (uz korištenje olakšice 0,09 EUR/m2)
99170 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8,90 (uz korištenje olakšice 0,09 EUR/m2)

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 4
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 4
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 4
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 100%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,20-0,66
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 50-100 % prvih 5 godina + Kig x 100% idućih 5 godina
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,03 – 1,68 €/m2 godišnje

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.