15. Splitsko-dalmatinska županija

Broj stanovnika: 425.412
BDP po stanovniku: 10.759,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 16,00%
Prosječna bruto plaća: 1.249,00 EUR
Prosječna neto plaća: 933,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 2 km
Industrijski kolosijek: 14 km
Morska luka: Luka Split, 16 km
Zračna luka: Zračna luka Split, 25 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Jadrantrans
Djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Jolly Autoline
Djelatnost: prodaja, servis vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Crodux d.o.o.
Djelatnost: benzinska crpka
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Reciklažo dvorište
Djelatnost: reciklaža
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Medika d.d.
Djelatnost: skladište lijekova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Iveco d.o.o.,/Kiko
Djelatnost: servis, distribucija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Složna braća
Djelatnost: kamionski prijevoz
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Promar
Djelatnost: pvc/alu stolarija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Biuk HPC
Djelatnost: proizvodnja hidrauličnih komponetni
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Sub Rosa
Djelatnost: prodaja vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Bani sjever Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Dugopolje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 183.578
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 36.550
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,6
Dopuštena visina gradnje (m) 10
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5584 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 33,16
12403 * Brdovito Javno Nema tereta Prodaja 13,26
10408 * Brdovito Javno Nema tereta Prodaja 19,89

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) do 500 m2- EUR 33,18/m2 za zatvorenu korisnu površinu do 200 m2 – EUR 10,62/m2 za otvorenu radnu površinu (nadstrešnice, radionice na otvorenom) do 200 m2 – EUR 7,96/m2 za ostalu otvorenu površinu (parkirališta, manipulativne prometnice
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) do 500 m2- EUR 33,18/m2 za zatvorenu korisnu površinu do 200 m2 – EUR 10,62/m2 za otvorenu radnu površinu (nadstrešnice, radionice na otvorenom) do 200 m2 – EUR 7,96/m2 za ostalu otvorenu površinu (parkirališta, manipulativne prometnice
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, do 11% u slučaju jednokratnog plaćanja
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,34 EUR/m²
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Mjere poticanja vlasnicima odnosno korisnicima poslovnog prostora koji na području općine Dugopolje započinju s obavljanjem proizvodne djelatnosti odobrit će se oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade i to: – 100% za proizvodnu djelatnost sa 100 i više zaposlenih u poslovnom prostoru za koji se prema ovoj odluci ostvaruje pravo na oslobađanje komunalne naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti, 50% za drugu godinu obavljanja djelatnosti i 25% za treću godinu obavljanja djelatnosti, – 50% za proizvodnu djelatnost s 50 do 100 zaposlenih u poslovnom prostoru za koji se prema ovoj Odluci ostvaruje pravo na oslobađanje komunalne naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti, 25% za drugu godinu obavljanja djelatnosti, 15% za treću godinu obavljanja djelatnosti, 30% za proizvodnu djelatnost do 50 zaposlenih u poslovnom prostoru za koji se prema ovoj Odluci ostvaruje pravo na oslobađanje komunalne naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti i 15% za drugu godinu obavljanja djelatnosti. Mjere poticanja brownfield investicija usmjerene su ponovnom aktiviranju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih resursa na području općine Dugopolje od strane postojećih i novih gospodarskih subjekata kroz smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade. Ovisno o broju novozaposlenih osoba investitor može ostvariti pravo na oslobađanje iznosa: – 100% oslobađanje za investitore koji zaposle 25 i više osoba u ponovnom aktiviranom zapuštenom i neiskorištenom resursu za prvu godinu poslovanja, 50% za drugu godinu poslovanja i 25% za treću godinu poslovanja, – 50% oslobađanje za investitore koji zaposle do 15 osoba u ponovnom aktiviranom zapuštenom i neiskorištenom resursu za prvu godinu poslovanja, 25% za drugu godinu poslovanja, 15% za treću godinu poslovanja, – 30% oslobađanje za investitore koji zaposle do 5 osoba u ponovnom aktiviranom zapuštenom i neiskorištenom resursu za prvu godinu poslovanja i 15% za drugu godinu poslovanja. Mjere poticanja korisnika poduzetničkog inkubatora namijenjene su malim poduzetnicima u samom početku njihova poslovanja na način da im se težak proces pozicioniranja na tržištu olakša nižim troškovima oslobađanjem obveze plaćanja komunalne naknade i to: – 75% za prvu godinu poslovanja i korištenja inkubatora, – 50% za drugu godinu poslovanja i korištenja inkubatora, – 25% za treću godinu poslovanja i korištenja inkubatora.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.