3. Dubrovačko-neretvanska županija

Broj stanovnika: 115.564
BDP po stanovniku: 10.714,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 12,00%
Prosječna bruto plaća: 1.204,00 EUR
Prosječna neto plaća: 905,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 50 km
Industrijski kolosijek: 50 km
Morska luka: Ploče, 50 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Dubrovnik , 55 km

Postojeći poduzetnici u zoni

DUBROVNIK PLIN D.O.O.
Djelatnost: Pretakanje, punionica i opskrba plinom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ULJARA PRIMERO
Djelatnost: Prerada maslina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

OBŠIVAČ D.O.O.
Djelatnost: Građevinarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Customized bussines solution d.o.o.
Djelatnost: Popravci brodica
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Primorsko komunalno društvo d.o.o.
Djelatnost: Reciklaža sirovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Banići Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Dubrovačko Primorje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 330.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 330.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,85
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 3,85
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,85
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,53eur/m2 zatvoreni prostor 0.16 eur/m2 otvoreni prostor -godišnje
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Podatak Hrvatske vode iz Pravilnika
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Podatak Hrvatske vode iz Pravilnika
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Podatak Hrvatske vode iz Pravilnika
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Podatak Hrvatske vode iz Pravilnika

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.