2. Brodsko-posavska županija

Broj stanovnika: 130.782
BDP po stanovniku: 8.211,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 16,00%
Prosječna bruto plaća: 1.144,00 EUR
Prosječna neto plaća: 872,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,0 km
Autocesta: A3, 5 km
Industrijski kolosijek: 1,7 km
Morska luka: Rijeka, 360 km
Zračna luka: Osijek, 80 km

Gospodarska-proizvodna zona Bijeliš zapad Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Slavonski Brod
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 236.500
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 219.983
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 2,5
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
219983 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) ovisno o vrijednosti investicije
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) ovisno o vrijednosti investicije
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Potpuno ili djelomično, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,066-0,20
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,34
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,40
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14/0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.