10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A5, 30 km
Industrijski kolosijek: 35 km
Morska luka: Luka Rijeka, 450 km
Zračna luka: Osijek, 55 km

Postojeći poduzetnici u zoni

TERSA d.o.o.
Djelatnost: Prerada drva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://tersa.hr/

AGRONOM d.o.o.
Djelatnost: Promet i trgovina poljoprivrednim strojevima i proizvodima
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://agronom.hr/

CANABIS d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na veliko tekstilom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

KRISTAL, Obrt za pjeskarenje i klesarstvo
Djelatnost: Obrada i prevlačenje metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

HEP d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i distribucija električne energije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.hep.hr/

Poslovna zona Črnkovci Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Marijanci
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 522.580
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 522.580
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1
Dopuštena visina gradnje (m) 13,5
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,93
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,33
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,33
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,64 za proizvodne djelatnosti, 1,59 za uslužne
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.