13. Šibensko-kninska županija

Broj stanovnika: 96.381
BDP po stanovniku: 10.398,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 12,80%
Prosječna bruto plaća: 1.186,00 EUR
Prosječna neto plaća: 897,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A1, 21 km
Industrijski kolosijek: Unutar zone, a željeznička stanica udaljena 2 km km
Morska luka: Šibenik, 32 km
Zračna luka: Split, 52 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Aluflexpack Novi d.o.o. Drniški pogon
Djelatnost: Proizvodnja savitljive ambalaže za prehrambenu industriju
Zemlja porijekla: Švicarska Konfederacija
Poduzetnik vlasnik: Montana Tech Components
Web stranica poduzetnika: https://www.aluflexpack.com/

Drnišcommerce d.o.o.
Djelatnost: Cestovni prijevoz robe i trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Drnišplast d.d.
Djelatnost: Proizvodnja PE cijevi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.drnisplast.hr

Gradska čistoća Drniš d.o.o.
Djelatnost: Komunalno poduzeće – gospodarenje otpadom, obrada određenih komunalnih i ostalih djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.gradskacistoca-drnis.hr

Poslovna zona Drniš Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Drniš
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 371.510
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 114.746
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Max. 0,4 Min. 0,1
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,6
Dopuštena visina gradnje (m) 10 m, iznimno i više, ako zahtjeva proizvodno-tehnološki proces
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,32
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa: 1. ako se gradi građevina čiju gradnju financira ili /sufinancira Grad Drniš 2. ako je investitor trgovačko društvo ili ustanova kojih je Grad Drniš osnivač ili suvlasnik 3. ako investitor gradi građevinu komunalne infrastrukture Djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 1. ako investitor gradi poslovnu građevinu s ciljem otvaranja novih radnih mjesta 2. investitor gradi objekte u kojima će se obavljati proizvodnja djelatnost Visina djelomičnog oslobađanja od ukupnog utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa je 50% iznosa komunalnog doprinosa.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) - Turističko ugostiteljska djelatnost 2,40 - Trgovačka djelatnost 2,40 - Proizvodna djelatnost 1,92 - Obrtnička djelatnost 1,92
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Do 5 godina od početka poslovanja – Odluka Gradonačelnika
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.