6. Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 101.221
BDP po stanovniku: 9.573,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 5,60%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 902,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A4, 20,5 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 215 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman, 60 km

Postojeći poduzetnici u zoni

TEHNOMONTAŽA d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja i montaža metalnih konstrukcija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

WATROPUR d.o.o.
Djelatnost: posredovanje u trgovini strojevima i industrijskom opremom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: WATROPUR AG Švicarska
Web stranica poduzetnika:

Novoselmont d.o.o.
Djelatnost: Instaliranje industrijskih strojeva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Cengiz insaat sanayi ticaret anonim sirketi
Djelatnost: gradnja željezničkih pruga
Zemlja porijekla: Republika Turska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Gornji Čret Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Križevci
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 451.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 132.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,1-0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,5
Dopuštena visina gradnje (m) 11,5 za poslovnu djelatnost, 8,5 za proizvodnu djelatnost
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
43922 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 8,00 EUR/m2; početna cijena za ostvarivanje prava građenja 0,033 /m2 mjesečno

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,70
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,70
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, komunalni doprinos umanjuje se 50% za objekte obujma 1.001-5500 m3, za objekte 5501-10000m3 70% te za objekte 10001 m3 i više 90%. U poduezničkim zonama odobrava se dodatni popust od 10%.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) W boda (0,046 EUR) x koef.zone (0,1 EUR) x koef.namjene (u rasponu od 1-8) x m2
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Komunalna naknada umanjenje 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.