18. Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 143.113
BDP po stanovniku: 8.467,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,00%
Prosječna bruto plaća: 1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća: 866,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A3, 62 km
Industrijski kolosijek: - km
Morska luka: riječna luka Vukovar, 34 km
Zračna luka: Osijek, 58 km

Postojeći poduzetnici u zoni

TOKA-PROMET
Djelatnost: proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino, proizvodnja vina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: -

Poslovna Zona Ilok 2 Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Ilok
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 30.201
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 20.305
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 2,0
Dopuštena visina gradnje (m) 11
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
3381 * Ravno Javno Nema tereta Najam -
7342 * Ravno Javno Nema tereta Najam -
810 * Ravno Javno Nema tereta Najam -
1350 * Ravno Javno Nema tereta Najam -
2020 * Ravno Javno Nema tereta Najam -
747 * Ravno Javno Nema tereta Najam -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,13
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,78
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,32
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,52
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.