7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.702
BDP po stanovniku: 8.184,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A4, 6 km
Industrijski kolosijek: 2 km
Morska luka: Rijeka , 218 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 69 km

Poslovna zona Jarek Habekov Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Hrašćina
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 32.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 12.707
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
12707 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja tržišna cijena

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,79
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,79
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,79
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa 50% od trenutne cijene
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,39
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja 100%, u drugoj 50%, a u trećoj 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,08
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,04
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.