7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.702
BDP po stanovniku: 8.184,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A2, 1 km
Industrijski kolosijek: - km
Morska luka: Luka Rijeka, 203 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 68 km

Postojeći poduzetnici u zoni

KTC d.d.
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.ktc.hr

Esotehna d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.esotehna.com

Bravarsko-limarska radnja i trgovina, vl. Branko Merkaš
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

M.I. HRŠAK d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.mi-hrsak.hr

KRAKOM d.o.o.
Djelatnost: Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.krakom.hr

Cro Gips d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Fidus Pavić
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnički inkubator
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnička zona Krapina Nova – zapad Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Krapina
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 475.613
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 234.781
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,8
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
234781 * Ravno Javno, privatno Nema tereta Prodaja tržišna cijena

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,99
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,99
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,99
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Oslobođenje u iznosu od 30 % utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za gradnju građevine na području zone te mogućnost drugih oslobođenja prema utvrđenim kriterijima iz članka 13. Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Krapine – uz uvjet da se primjenom navedenih kriterija može odobriti maksimalno oslobođenje 50 % utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa. Dodatne olakšice: 30 % popusta na jednokratno plaćanje i u cijelosti iznos maksimalnog oslobođenja od 50 % te mogućnost odobravanja 30 % popusta na utvrđeni iznos komunalnog doprinosa za jednokratno plaćanje, predstavlja ukupno maksimalno 80 % manju obvezu plaćanja komunalnog doprinosa.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,08-0,17
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja 100%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.