ožujak 12, 2014

Krapina zapad

Izvod iz Urbanističkog plana uređenja Krapina Nova - Zapad