20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 299.985
BDP po stanovniku: 10.317,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A3, 3 km
Industrijski kolosijek: 24 km
Morska luka: Luka Rijeka, 170 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb, 38 km

Postojeći poduzetnici u zoni

KOMFOR KLIMA d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

PATRIA COMPOSITE d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

PURIĆ d.o.o.
Djelatnost: uvoznik i distributer dijelova i opreme za održavanje sustava dieselskog ubrizgavanja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.
Djelatnost: pregledi i registracija vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

JUB, trgovina i promet, d.o.o.
Djelatnost: trgovina građevnog materijala, boja i lakova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

TEHNOLUB d.o.o.
Djelatnost: trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

KEMIKA d.d.
Djelatnost: Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

HORNET MEDICAL d.o.o.
Djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

STOP SHOP
Djelatnost: STOP SHOP retail parkovi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Križnice Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Samobor
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 189.300
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 120.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 14,67
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Za proizvodne djelatnosti 1,00kn
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 6,80
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 100% u 1. god, 50% u 2. god, 25% u 3. god.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,48
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.