14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 139.603
BDP po stanovniku: 8.768,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,70%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 0,5 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 237 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 85 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Lampert d.o.o.
Djelatnost: Prjevoz robe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Kutina III.-Krč/PZIII.-Krč Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Kutina
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 81.524
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 57.531
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3,0
Dopuštena visina gradnje (m) 20
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
57531 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,31

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,47
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 5,76
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,10 – 0,50
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,66
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,19
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.