19. Zadarska županija

Broj stanovnika: 159.766
BDP po stanovniku: 10.572,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,70%
Prosječna bruto plaća: 1.197,00 EUR
Prosječna neto plaća: 904,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: na parceli km
Autocesta: A1, 11 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: Gaženica , 1 km
Zračna luka: Zračna luka Zadar , 6 km

Postojeći poduzetnici u zoni

EZ engineering
Djelatnost: Projektna rješenja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.ez-grupa.com

Blitvenica
Djelatnost: Prerada ribe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Padrele riba
Djelatnost: Prerada ribe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.padreleriba.hr/

Gastrofood
Djelatnost: Opskrba hranom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Adriatic Propeleri
Djelatnost: Optimizacija propelera
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://adriaprop.hr/

Alumont
Djelatnost: Proizvodnja stolarije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.alumont.hr/

Obrt Gerry
Djelatnost: Servis brodskih motora
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Božidar Lonić
Web stranica poduzetnika:

Metali reciklaža d.o.o.
Djelatnost: reciklaža i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.metalireciklaza.com/

Stari most
Djelatnost: Ugostiteljstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Goran Radić
Web stranica poduzetnika: https://starimost.eu/

Navis armatura
Djelatnost: Trgovina željezom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.navis-armatura.com/

Krekić avangard d.o.o.
Djelatnost: Graditeljstvo, trgovina, proizvodnja namještaja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://krekic-avangard.hr/

Lonići Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Bibinje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 500.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 90.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti nadzemno 1, ukupno 1,4
Dopuštena visina gradnje (m) 16
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
49000 * Nagnuto Privatno Prodaja na upit
50000 * Nagnuto Privatno Prodaja na upit

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 2
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) od 1,59do 3,19 €/m2 godišnje ovisno o djelatnosti
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020). https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Hrvatske vode
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.