7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.702
BDP po stanovniku: 8.184,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: uz zonu km
Autocesta: A2, 25 km
Industrijski kolosijek: / km
Morska luka: Rijeka , 200 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 45 km

Poslovna zona Marija Bistrica Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Marija Bistrica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 48.640
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 48.640
Namjena zemljišta Proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje 1/5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 100%
Dopuštena visina gradnje (m) 12,5 m do krovnog vijenca
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,86
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) nema
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, čl. 9., 10. i 11. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/19)
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,28 za proizvodne djelatnosti, 0,13 za neizgrađeno građevinsko zemljište
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, čl. 11., 12. i 13. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/19, 3/20, 6/20 i 9/22)
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) nema
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) nema
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) nema
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04 EUR/m2 mjesečno

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.