20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 299.985
BDP po stanovniku: 10.317,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0
Autocesta: A2, 11 km
Industrijski kolosijek: 13 km
Morska luka: Rijeka, 195 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 40 km

Poslovna zona Marija Gorica Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Marija Gorica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 43.500
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 43.500
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,0
Dopuštena visina gradnje (m) 19
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5220 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
2239,20 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
5486,40 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
3970,80 * Ravno Privatno Nema tereta -
3585,60 * Ravno Privatno Nema tereta -
2160 * Ravno Privatno Nema tereta -
3.877,20 * Ravno Privatno Nema tereta -
1026 * Ravno Privatno Nema tereta -
1479,60 * Ravno Privatno Nema tereta -
2408,40 * Ravno Privatno Nema tereta -
2340,00 * Ravno Privatno Nema tereta -
3592,80 * Ravno Privatno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 4
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 4
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Mogućnost oslobađanja u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa, investitora koji grade građevine namijenjene proizvodnoj djelatnosti, za vanjske potrebe, potrebe školstva, socijalne skrbi, obrane i unutarnjih poslova te druge obveznike ako grade građevine od javnog interesa
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,03
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.