1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A1, 60 km
Industrijski kolosijek: 15 km
Morska luka: Luka Rijeka, 300 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 140 km

Postojeći poduzetnici u zoni

BIOEL d.o.o. Velika Maslenjača 46
Djelatnost: Proizvodnja električne energije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

BIODEM d.o.o. Velika Maslenjača 46
Djelatnost: Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Maslenjača Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Đulovac
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 245.170
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 213.671
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Najviše 0,50
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) najviše 15 m do vijenca dijelovi građevine mogu biti viši od 15m ako je to uvjetovano tehnološkim zahtjevima
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 50 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,53
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,53
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,53
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Djelomično ili u potpunosti se mogu osloboditi investitori koji grade građevine od izuzetnog značaja za gospodarski razvoj Općine Đulovac u područjima koja su Prostornim planom uređenja Općine Đulovac određena za gospodarsku namjenu, proizvodno- poslovnu. Odluku donosi OV na prijedlog načelnika
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,07
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi fizičke i pravne osobe koje prvi puta počinju obavljati djelatnost na području Općine Đulovac: -U prvoj godini rada 100 % iznosa komunalne naknade, -U drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, -U trećoj godini 25% iznosa komunalne naknade.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.